Culan da Crestaulta

28.00 CHF

«Da Crestaulta?»
«Gie, da leu.»
«Pertgei silla fuigia?»
«Jeu sun innocents.»

Culan, il giuven muntagnard entaupa buca mo glieud jastra, mobein emprenda isonzas e habilitads novas – ferton ch’in cumplot perfid e metodas rubiestias meinan ad in’uiara en sia patria…

Artikelnummer: 023-8 Kategorien: , , Schlagwörter: , ,

Beschreibung

«Da Crestaulta?»
«Gie, da leu.»
«Pertgei silla fuigia?»
«Jeu sun innocents.»

Culan, il giuven muntagnard entaupa buca mo glieud jastra, mobein emprenda isonzas e habilitads novas – ferton ch’in cumplot perfid e metodas rubiestias meinan ad in’uiara en sia patria…

In roman d’aventura plein tensiun cun illustraziuns d’Alois Carigiet.

Romans ed en spezial romans d’aventuras n’appartegnan betg al gener tipic da la litteratura
rumantscha che cumpiglia cunzunt istorgias curtas.
Culan da Crestaulta è in exempel d’in roman d’aventura ch’è daventà in classicher e ch’è era vegnì translatà e publitgà per tudestg.
En quest roman vegn il lectur tschaffà davent da l’entschatta dal destin dal protganist Culan, che sto fugir da sia culegna e sa dustar en l’ester. Pir suenter onns po el returnar, dentant era lezza giada sto el anc sa cumprovar… Quest roman gioga en il temp da midada da la fasa dal temp da crap tar la cultura da bronz ed è situà en lieus reals.
Il scrivent Toni Halter (1914-1986) cumpleness quest onn ses 100avel giubileum. Halter è stà engaschà en la cultura e politica locala e regiunala ed ha publitgà numerus cudeschs.
Culan da Crestaulta è in da ses impurtants romans, ch’è cumparì l’emprima giada 1955, silsuenter è el vegnì edì anc duas giadas ? tuttas ediziuns èn exaustas.
Per la Chasa Editura Rumantscha è quai in bun motiv e mument d’edir da nov quest classicher e da render uschia omagi al 100avel onn da naschientscha da l’autur lumnezian.
Il spezial e la plivaleta da questa reediziun: En il relasch da l› autur sa chattan plirs interessants documents tar l’ovra da Culan, sco in chapitel betg edì, conversaziun tar il cuntegn e pliras recensiuns. Nicolaus Caduff, in anteriur scolar e pli tard collega da scola da Halter ha scrit in pled accumpagnant per questa ediziun, nua ch’el visescha e resumescha tranter auter quests documents.
Era las 23 illustraziuns en tuscha dad Alois Carigiet, ch’el aveva fatg 1955 per ses ami Toni Halter per questa ovra, èn vegnidas integradas en questa ediziun actuala. Plinavant cuntegna questa reediziun in glossari.

Culan da Crestaulta
Toni Halter
rumantsch sursilvan
pled accumpagnant: Nicolaus Caduff
illustraziuns: Alois Carigiet
312 p./lià/gebunden/illustrà

ISBN 978-3-03845-023-8
Chasa Editura Rumantscha, Cuira

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.